המדריך למיניות ומשפחה

כל מה שצריך לדעת עבור המשפחה שלך

שו"ת עם הרב שמואל אליהו בעקבות פרשת ולדר

הרב סיפר על השתלשלות הדברים עד שהגענו למקום שאנחנו היום.

שאלה: מדוע הרב לא השאיר לרבנים מהציבור החרדי להתעסק בזה?

הרב שמואל: רב מהציבור החרדי ביקש ממני שאקח את הטיפול בזה יחד עם בית הדין שלי. בכל זאת פניתי לכמה רבנים ודיינים בציבור החרדי כי חשבנו שזה יותר מתאים שהם יעסקו בזה – היו שלא רצו, היו שולדר לא רצה להגיע אליהם והיה רב שהסכים וכבר היתה הסכמה גם מצד ולדר, אבל יום למחרת הוא התאבד.

שאלה: כיצד ניתן לדון אדם שלא בפניו?

הרב שמואל: א. כשמזמינים מישהו לבי"ד והוא לא בא, אין מניעה מלדון אותו.

ב. במקום שבו יש מזיק, או להציל מאיסור, או למגדר מילתא מותר לבית דין לדון שלא בפניו כדי למנוע נזק ואיסור, ואין לזה את הגדר כמו בדיני ממונות שחייבים לדון בפניו.

שאלה: אם ולדר היה מגיע לבית הדין, מה הרב היה פוסק לו לעשות?

הרב שמואל: שמעתי פעם בשם רב אחר שלמד מהסיפור של ר' אלעזר בן דורדיא שהתיקון יכול להיות רק במיתתו.  אך זו לא שיטתי.

הייתי אומר לו קודם כל למכור את כל הרכוש שלו ולחלק לנפגעות, ואז שייכנס למערה 20 שנה ויעשה תעניות הפסקה, ואז נדבר אם יש מה לעשות. הוא היה כל כך מכור לענין שכבר לא יכל לעשות תשובה. וצריך לדעת שיש באותה תורה שמדברת על תשובה, גם 'מעוות לא יוכל לתקון' וגם "כל באיה לא ישובון". יש מצבים שבהם התשובה כבר לא רלוונטית. זה כמו לרצוח המון אנשים.

שאלה: יש סתירה ברמב"ם בין הל' תשובה להל' יסודי התורה האם יש מצב שבו כבר אין תשובה- האם נכון לחלק בין מצבים, או בין אנשים, או בין הנהגה ציבורית לפרטית?

הרב שמואל: אכן, מה שאמרנו שיש מצבים שאין תשובה זה מצד ההנהגה הציבורית. ודאי אם אדם בא, ומבקש דרך תשובה, ורוצה לתקן את דרכיו- אזי צריך לעזור לו ולחזק אותו ולהראות לו את הדרך. זה תפקידכם, אנשי טיפול כשהוא באמת בא לטיפול ולתקן.

שאלה: מה עם הנשים שהיו שותפות למעשים כביכול שלא באונס? איך קורה דבר כזה?

הרב שמואל: הוא היה אדם כריזמטי וחזק והוא הפעיל עליהן מניפולציות רגשיות חזקות מאד, ודפוס העבודה שלו היה דומה לדפוס הפעולה של שיינברג.

שאלה: יש רבנים שדיברו על הלכות לשה"ר שרק מותר למיחש, ואסור לקבל.

הרב שמואל: מקור הדין הוא מהגמרא שמספרת את הסיפור על גדליה בן אחיקם, שלא רצה לקבל לשה"ר ולכן נהרג. אדרבה, משם לומדים שלמיחש מיבעי וממילא צריך להיזהר ולהזהיר מפני מי שמסוכן, וכך גם כאן.

שאלה: אולי הנזק שיוצא מפרסום פרשייה כזו יותר גדול מהפגיעה של הנפגעות?

הרב שמואל: אספר לכם 'מופת'- הטלפון הראשון שקיבלתי בפרשת שיינברג היה בדיוק באמצע ללמוד את הסוגיה במסכת מועד קטן דף יז, א על תלמיד חכם אחד שיצאו עליו שמועות רעות, ורב יהודה הסתפק האם לנדות אותו או לא. אם ינדה אותו – רבנן צריכים אותו, ואם לא ינדה אותו – מתחלל שם שמים, ולבסוף הכריע לנדותו.

נבין במי מדובר, תלמיד חכם שרב יהודה שבקי בכל התורה כולה צריך אותו. ומדובר רק בשמועות, ובכל זאת עצם העובדה שלא מנדים אותו זה יוצר חילול השם. לא הפרסום של מעשיו הרעים גורם חילול השם, אלא דווקא ההסתרה. ברור שעכשיו העולם נקי יותר וטהור יותר.

שאלה: על רב חשוב יצא נגדך בחריפות, למה זה קורה?

הרב שמואל: הרב טאו הוא קודש קודשים, ואני עפר לרגליו, וגם אם הוא טעה הוא עדיין קודש קודשים. להבנתי, היה קצר במידע שהגיע אליו.  אולי המשמש שלו הטעה אותו, ועל זה המשמש צריך לעשות תשובה.

שאלה: יש כאלו ששואלים, 'מי שמך', או במילים אחרות, מנין הרב שואב את הסמכות הציבורית לטפל במקרים האלו.

הרב שמואל: צריך לזכור מי אמר 'מי שמך'- דתן ואבירם, אנחנו לא רוצים להיות בצד שלהם. הכוונה היא כשרואים עוול, רוצים לתקן אותו. כמו שאתם הקמתם את העמותה החשובה הזו, מי שמכם? אלא, ראיתם בעיה,  ולקחתם אחריות לתקן אותה, כך צריך לפעול, וכך ראוי.

שאלה: מה הקב"ה רוצה מאיתנו בכל הסיפור הזה, למה זה קורה?

הרב שמואל: יש עוד דברים רבים שאנחנו לא מבינים ואין זה תפקידנו ויכולתנו להבין את דרכי ה'.

צריך להמשיך ולפעול למען תיקון העולם והחינוך לתורה ומצוות כי זה מה שה' רוצה מאיתנו.

שאלה: איך מחנכים את הנוער בדור שלנו לאמון בבני אדם, ותלמידי חכמים, ולמוגנות?

הרב שמואל: חברי המכון הם אנשי המקצוע, והם צריכים לענות, אבל העקרון הוא שרוב העולם הוא טוב ולא פוגע. ויחד עם זה ללמד שכל מה שנוגד את ההלכה או את הצניעות אסור לקבל מאף אחד.

שאלה: איך להתייחס לזה שלפעמים דווקא מתוך מחנותינו יש מתנגדים לעשייה בקדושה?

הרב שמואל: יש הרבה דברים שכדאי ללמוד מספר נחמיה. כאז כן היום, יש תהליכים שעם ישראל עובר לקראת הגאולה השלמה והחזרה לארץ ישראל ולבית המקדש.  שם היה מקרה שאלישיב הכהן הגדול עשה לעצמו לשכה בתוך בית המקדש בזמן שנחמיה הלך חזרה לפרס. כשהוא חזר הוא נדהם לגלות שדווקא מתוך אלו שעלו איתו לארץ, ובנו את המקדש, הכה"ג (!) בחר לעשות לשכה של ע"ז!

לפעמים ההיטהרות והבירורים צריכים להיות בתוך המחנה. ממליץ לכולם ללמוד היטב את ספר נחמיה.

צריך לזכור שהעולם היום התקדם בכל התחומים, ואנחנו נמצאים בכמה וכמה רמות מעל כל מה שהיה מאז בריאת העולם: בתחום הדמוגרפי, בתחום הבריאותי, בתחום המוסרי, בתחום הכלכלי, בתחום התורני, בתחום ההשכלתי וכו'.

בכל אחד מהתחומים המצב בעבר היה הרבה פחות טוב ממה שהיום, יש דוגמאות מפליאות על התקדמות העולם האנושי. אז אי אפשר לקלקל הכל בגלל כמה חריגות גם אם הן קיצוניות.

קורסים, סדנאות והכשרות

בהכשרות שלנו קורה הדבר האמיתי! פיתוח שפה, תוכן ותהליכים הבונים מיניות בריאה שפה רגשית מיומנויות תקשורת ומרחב בטוח. הכשרות לאנשי מקצוע, הורים, צוותי חינוך וילדים

הקו החם ומרכזי הטיפול

אנו מעניקים טיפול איכותי ומותאם תרבותית הכולל מקצועיות ואחריות תורנית בלתי מתפשרות

יש לכם שאלה?
כתבו לנו!